Zapewnienie publicznego dostępu do alkomatu przez Komendę Powiatową Policji w Żywcu

Zapewnienie publicznego dostępu do alkomatu przez Komendę Powiatową Policji w Żywcu

Na terenie Komendy Powiatowej Policji w Żywcu zainstalowano alkomat, który jest dostępny dla wszystkich obywateli. Urządzenie to ma na celu umożliwić każdemu, kto ma wątpliwości co do swojego stanu trzeźwości przed podjęciem jazdy samochodem lub wykonywaniem czynności zawodowych, przeprowadzenie samodzielnego badania. Informację o nowym urządzeniu przekazały miejscowe władze policyjne.

Alkomat zlokalizowany jest w poczekalni komendy i został sfinansowany przez lokalne władze miejskie. Jest on łatwy do użycia i oferuje bezpłatne badanie zawartości alkoholu.

Oficjalne informacje o udostępnieniu bezpłatnego alkomatu Komenda Powiatowa Policji w Żywcu przekazała 7 grudnia. Alkomat nosi nazwę promiler AL400F Steel i służy do mierzenia stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu.

Urządzenie charakteryzuje się prostotą obsługi. Proces badania opisany jest za pomocą informacji tekstowych wyświetlanych na ekranie urządzenia. Dla celów higienicznych podczas badania wykorzystywane są jednorazowe słomki – takie szczegóły komunikuje żywiecka komenda.