Zaległości podatkowe odkryte przez Urząd Skarbowy w Żywcu

Zaległości podatkowe odkryte przez Urząd Skarbowy w Żywcu

Zespół z Urzędu Skarbowego w Żywcu, w trakcie przeprowadzania kontroli, natrafił na przypadki niewywiązujących się z obowiązków podatkowych. Podczas tych procedur, ujawnili, że jeden z lekarzy nie dokonywał stosownych rozliczeń z tytułu podatku dochodowego. W wyniku tego nieprawidłowego działania, do krajowej kasy wpłynęło ponad 300 tys. złotych, jako kwota zaległych podatków, które ten lekarz był zobowiązany uregulować.

Podczas przeprowadzania analizy danych finansowych różnych podmiotów, pracownicy Urzędu Skarbowego w Żywcu znaleźli osoby oraz firmy, które mimo obowiązku ustawowego, nie uregulowały swoich zobowiązań z tytułu podatku dochodowego. Na liście tych, którzy nie dopełnili swoich obowiązków, znalazł się również lekarz świadczący usługi medyczne.

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach potwierdziła przypadek lekarza, który nie wywiązał się ze swojego obowiązku. W szczególności, lekarz ten nie złożył wymaganych deklaracji podatkowych za ostatnie lata. Ponadto, nie uregulował należnego podatku dochodowego, który powinien zapłacić w ramach prowadzenia swojej działalności gospodarczej.