Ukończono modernizację ulicy Beskidzkiej w Zarzeczu, dodano nowe przejście dla pieszych

Ukończono modernizację ulicy Beskidzkiej w Zarzeczu, dodano nowe przejście dla pieszych

W wyniku świeżo zakończonego projektu inwestycyjnego prowadzonego przez Powiat Żywiecki, przeprowadzono gruntowny remont na ulicy Beskidzkiej w miejscowości Zarzecze. W ramach realizowanej inwestycji powstało również zupełnie nowe przejście dla pieszych.

Wnioski o konieczność utworzenia tego nowego przejścia na skrzyżowaniu ulic Beskidzkiej i Kopernika (prowadzącej do Biernej) zgłaszali zarówno mieszkańcy Zarzecza, jak i lokalny Sołtys. Twierdzili oni, że miejsce to ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu pieszego na trasie do Jeziora Żywieckiego.

Całkowity koszt prac związanych z budową nowego przejścia, które zostały sfinansowane przez Powiat Żywiecki, wynosi około 25 tysięcy złotych. Wsparcie finansowe udzielone przez Gminę Łodygowice pozwoliło na dodatkowe oświetlenie nowo utworzonego przejścia. Kwota wsparcia wyniosła około 12 tysięcy złotych – podaje Stanisław Kucharczyk.