Sześcioro diakonów z diecezji bielsko-żywieckiej przyjęło święcenia kapłańskie

Sześcioro diakonów z diecezji bielsko-żywieckiej przyjęło święcenia kapłańskie

Na terenie diecezji bielsko-żywieckiej, sześć nowych kapłanów zostało wprowadzonych do duchowieństwa. Wszyscy mężczyźni, którzy przystąpili do sakramentu święceń na poziomie prezbiteratu, złożyli przysięgę lojalności wobec biskupa i jego przyszłych następców.

Dnia 25 maja, podczas uroczystości w katedrze w Bielsku-Białej, bp Roman Pindel skierował się do nowo wyświęconych diakonów. Zaznaczył, że powinni być gotowi służyć ludziom, spodziewając się ich zaangażowania, jak również jasnych odpowiedzi na ich pytania. Ostrzegł również przed fundamentalizmem, który choć może wydawać się łatwiejszy do życia, jest pełen pułapek.

W swojej homilii Biskup Pindel przypomniał o patronie tych, którzy przyjęli święcenia w sobotę – św. Pawle VI. Podkreślił, że pochodził on z dobrze sytuowanej rodziny, co dało mu możliwość zdobycia edukacji w Akademii Dyplomacji Watykańskiej. Biskup Pindel zauważył, że skromność i pokora św. Pawła VI powinny inspirować nowych kapłanów do przyjęcia podobnej postawy. Mówił także o tym, jak św. Paweł VI od samego początku swojego posługiwania nie unikał trudnych wyzwań, szukając owoców swojej pracy duszpasterskiej wśród antyklerykałów, robotników czy komunistów.

Na koniec bp Pindel zwrócił uwagę na to, że nowo wyświęceni kapłani mogą spotkać się z zarzutem bycia oderwanymi od rzeczywistości i nieznających prawdziwego życia. W takiej sytuacji, powinni oni wskazywać na swojego patrona – św. Pawła VI – jako inspirację i potwierdzenie ich powołania.