Ostatnia decyzja Rady Miejskiej dotycząca podwyżki diet dla radnych żywieckich

Ostatnia decyzja Rady Miejskiej dotycząca podwyżki diet dla radnych żywieckich

Podczas ostatniego zgromadzenia Rady Miejskiej w Żywcu, podjęto decyzję o podwyższeniu diety przysługującej radnym za ich angażowanie w proces legislacyjny. Opierając się na najnowszym rozporządzeniu Rady Ministrów, ustalono górny limit diety na kwotę 3220,96 zł, co jest aktualną wartością z października 2021 roku.

Według przyjętej uchwały, każdy z radnych będzie miał prawo do otrzymania 47% tej kwoty, co stanowi około 1500 zł. Przewodniczący komisji zostanie wynagrodzony sumą stanowiącą 58% tej kwoty (ok. 1850 zł), natomiast jego zastępca otrzyma 53% (ok. 1700 zł). Dieta przewodniczącego Rady Miejskiej to 95% maksymalnej kwoty (ok. 3000 zł), a jego zastępcy mogą liczyć na wynagrodzenie stanowiące 72% tej kwoty, czyli około 2300 zł.

Interesujące jest porównanie tych wartości z tymi ustalonymi w poprzedniej uchwały z 2018 roku, kiedy to najwyższa możliwa dieta wynosiła 2013,10 zł. Wówczas radny otrzymywał około 1000 zł (50% kwoty bazowej), przewodniczący komisji dostawał 1200 zł (60%), jego zastępca – 1100 zł (55%), szef Rady Miejskiej – 2000 zł (blisko 100%), a wiceszefowie po 1500 zł (ok. 75%).

Warto podkreślić, że dieta przysługująca radnym jest pomniejszana o 20% za każdą nieobecność na posiedzeniu Rady Miejskiej lub spotkaniu komisji specjalistycznej.

W głosowaniu nad przyjęciem nowej uchwały dotyczącej diet, 17 radnych opowiedziało się za, jeden był przeciwny, a dwóch wstrzymało się od oddania głosu.