Ogłoszenie od Starostwa Powiatowego w Żywcu na temat remontu drogi

Ogłoszenie od Starostwa Powiatowego w Żywcu na temat remontu drogi

Starostwo Powiatowe w Żywcu, zwracając się do mieszkańców oraz osób korzystających z infrastruktury drogowej, podaje informacje o planowanych utrudnieniach komunikacyjnych. Utrudnienia te są wynikiem przeprowadzanego remontu na drodze powiatowej o numerze 1478S, znajdującej się na terenie miejscowości Żywiec. Konkretnie chodzi o odcinek ulicy Sporyskiej.

W dniu 29 września bieżącego roku, między godzinami 8:00 a 18:00, fragment drogi powiatowej numer 1478S będący częścią ulicy Sporyskiej (odcinek od ulicy Isep do ulicy Kamiennej) zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu. Zamknięcie jest konieczne ze względu na przeprowadzane prace polegające na położeniu nowej nawierzchni na całej szerokości jezdni.

W związku z powyższymi pracami, apelujemy do wszystkich użytkowników tej drogi o zachowanie szczególnej ostrożności oraz przestrzeganie tymczasowego oznakowania. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość i przestrzeganie wprowadzonych ograniczeń.