Poprawa komunikacji autobusowej w Powiecie Żywieckim na nowy rok szkolny

Poprawa komunikacji autobusowej w Powiecie Żywieckim na nowy rok szkolny

Rok szkolny rozpoczął się, a wraz z nim Powiat Żywiecki zainicjował pewne kroki, aby ulepszyć połączenia autobusowe. Zmiany te uwzględniają nowe harmonogramy lekcji dla uczniów szkół średnich.

Między innymi dostarczono do przewoźników obsługujących trasy autobusowe w Powiecie Żywieckim informacje o ilości uczniów oraz trasach, jakie muszą pokonać, aby dostać się do swoich szkół. Dodatkowo zgłoszono kilka uwag dotyczących obecnie stosowanych rozkładów jazdy do urzędów gmin Rajcza, Milówka i Ujsoły, z sugestią ich poprawy.

W ramach zapewnienia lepszej komunikacji utworzono również nowe połączenia z Pewli Wielkiej do Żywca o godzinie 5:40. Nowe połączenie jest połączeniem łączonym Pewel Wielka – Jeleśnia Dworzec PKP – Żywiec z odjazdem z Dworca Jeleśnia o godzinie 6:05.

Wprowadzono także dodatkowe kursy z Pewel Wielka Łobozówka do Żywca o godzinie 18:40, a także powrotny z Żywca do Pewel Wielka Łobozówka o godzinie 19:20 z Dworca. Podjęto również kroki w kierunku poprawy linii Żywiec Nowy Szpital – Ślemień Bąkówka, gdzie wprowadzono drobną korektę polegającą na opóźnieniu o 10 minut kursu z godziny 19:58 na godzinę 20:08 w kierunku Ślemienia.

Warto przypomnieć, że zgodnie z Ustawą o publicznym transporcie zbiorowym, Starostwo Powiatowe jest odpowiedzialne za organizację przewozów autobusowych międzygminnych, podczas gdy transport na terenie poszczególnych gmin jest odpowiedzialnością tych gmin.