Powiatowa Komisja Lekarska w Żywcu zaprasza do kwalifikacji wojskowej

Powiatowa Komisja Lekarska w Żywcu zaprasza do kwalifikacji wojskowej

Starostwo Powiatowe w Żywcu wydało oficjalne oświadczenie dotyczące terminu działania Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Żywieckiego. Zgodnie z przekazanymi informacjami, komisja będzie pełnić swoje obowiązki od 12 lutego do 22 marca 2024 r., w godzinach od 800 do 1300. Swoją siedzibę ma na terenie dawnych budynków Szpitala Powiatowego, precyzyjnie w miejscu, gdzie kiedyś funkcjonowała Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna w Żywcu, przy ulicy Sienkiewicza 52.

Należy zauważyć, że obecność przed Powiatową Komisją Lekarską dla Powiatu Żywieckiego jest w tym roku wymagana dla 924 osób. Większość z nich stanowią mężczyźni urodzeni w roku 2005, ale lista obejmuje również 73 kobiety. Wszyscy ci ludzie muszą sprostać obowiązkowi uregulowania swojego stosunku do służby wojskowej.

Komisja szczególnie wzywa do stawienia się następujące grupy osób: mężczyźni urodzeni w 2005 roku; mężczyźni urodzeni w latach 2000-2004, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do służby wojskowej; oraz osoby, które w latach 2022-2023 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności kończy się przed lub po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i które złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, zgodnie z art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej.