Rejestracja lokalnego komitetu wyborczego KWW Burmistrza Antoniego Szlagora w Bielsku-Białej

Rejestracja lokalnego komitetu wyborczego KWW Burmistrza Antoniego Szlagora w Bielsku-Białej

Biuro Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej dokonało rejestracji lokalnego komitetu wyborczego KWW, który prowadzi burmistrz Antoni Szlagor. 74-latek posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Jego doświadczenia związane z samorządem sięgają wstecz do wczesnych lat 90.

Szlagor pełnił różne funkcje w samorządzie. Był radnym, a potem również zastępcą przewodniczącego rady miasta w latach 1994-1998. Następnie objął stanowisko przewodniczącego Rady Miasta Żywca, które sprawował od 1998 do 2002 roku. Od tego czasu, Szlagor pełni obowiązki burmistrza Żywca. W ostatnich wyborach okazał się niekwestionowanym liderem, zwyciężając już w pierwszej turze z wynikiem 56 procent głosów. Jego komitet zdobył dodatkowo 10 mandatów w radzie miasta.

Warto podkreślić, że Szlagor usiłował obronić swoją reputację w sądzie, gdzie udowodnił, że nie był tzw. „kłamcą lustracyjnym”.