Zakaz wprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej – apel MPWiK

Zakaz wprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej – apel MPWiK

MPWiK w Żywcu nawołuje mieszkańców do odpowiedzialnego korzystania z infrastruktury kanalizacyjnej. Wszystko to ma miejsce na terenie regionu Żywiecczyzny, gdzie jak wszędzie, zachodzi konieczność dostosowania się do określonych reguł dotyczących gospodarowania wodą. Istotne jest, aby użytkownicy sieci kanalizacyjnej byli świadomi tego, że wprowadzanie do kanalizacji sanitarnej wód pochodzących z opadów atmosferycznych, roztopów i drenażu jest ściśle zabronione.

Tam, gdzie istnieje możliwość skorzystania z sieci kanalizacji deszczowej, jak na przykład w mieście Żywiec, powinna być ona wykorzystana do odprowadzenia wód opadowych. W przypadku braku takiej infrastruktury, odpowiednie działania obejmują kierowanie tych wód na tereny nieutwardzone należące do właściciela nieruchomości, do specjalnie przygotowanych dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych.

Kwestia ta nie jest jedynie zaleceniem – jej nieprzestrzeganie może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi. Wprowadzanie wód atmosferycznych, roztopowych oraz drenażowych do kanalizacji sanitarnej jest bowiem uznane za przestępstwo. Za takie działania grozi kara ograniczenia wolności lub grzywna, której kwota może wynieść nawet do 10 000 złotych.