Zmiana warty na stanowiskach Komendanta i Zastępcy Komendanta Policji w Węgierskiej Górce

Zmiana warty na stanowiskach Komendanta i Zastępcy Komendanta Policji w Węgierskiej Górce

W Komendzie Powiatowej Policji w Żywcu miało miejsce kluczowe spotkanie, które wiązało się ze zmianą na dwóch ważnych stanowiskach. Chodzi mianowicie o stanowisko Komendanta oraz Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Węgierskiej Górce. Te nowe role zaczynają pełnić aspirant sztabowy Mariusz Kopeć oraz starszy aspirant Tomasz Dziergas.

Rozkazy dotyczące powierzenia obowiązków na tych stanowiskach zostały wręczone przez p.o. nadkomisarz dr Izabelę Boczarską, Komendantkę Powiatową Policji w Żywcu. Jest to osoba, która bezpośrednio decydowała o tym, kto obejmie te odpowiedzialne role.

Aspirant sztabowy Mariusz Kopeć otrzymał rozkaz personalny dotyczący objęcia stanowiska Komendanta Komisariatu Policji w Węgierskiej Górce. Tym samym przejął on obowiązki związane z kierowaniem działaniami policji w tym rejonie. Z kolei starszy aspirant Tomasz Dziergas został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta tegoż komisariatu. Jego zadaniem będzie wspieranie Komendanta w codziennych obowiązkach oraz zastępowanie go w czasie jego nieobecności.