Policja wprowadza akcję "Prędkość": Kontrole drogowe z większą częstotliwością niż zwykle

Policja wprowadza akcję "Prędkość": Kontrole drogowe z większą częstotliwością niż zwykle

Planujesz wyruszyć na drogę dzisiaj? Bądź przygotowany na częstsze niż zazwyczaj spotkania z patrolem policyjnym. W ramach akcji „Prędkość”, policjanci na terenie całego kraju przeprowadzają intensywne pomiary prędkości, które są realizowane zarówno w sposób statyczny, jak i dynamiczny.

Akcja „Prędkość” rozpoczęła się od wczesnych godzin porannych dzisiaj, a jej głównym celem jest wymuszanie przestrzegania ograniczeń prędkości przez kierowców. Niezapomniane powinno być, że bezpieczna prędkość to nie tylko ta, która jest zgodna z ogólnymi ograniczeniami prędkości, ale również dostosowana do natężenia ruchu drogowego, warunków atmosferycznych, stanu nawierzchni dróg i indywidualnych umiejętności kierującego.

Kierowcy powinni zawsze pamiętać, że niedostosowanie prędkości do warunków ruchu jest podstawowym czynnikiem prowadzącym do wypadków drogowych o tragicznym skutku – śmierci. To niepokojąca prawda, którą wszyscy powinni mieć na uwadze.

Podczas akcji, policjanci skupiają się na pomiarach prędkości, zwłaszcza w tych miejscach, które są znane z częstych wypadków spowodowanych nadmierną prędkością. W działania te zaangażowane są również specjalne grupy policyjne SPEED, których nadrzędnym celem jest zapobieganie niebezpiecznym zachowaniom na drodze, w tym zbyt szybkiej jeździe.

Zachęcamy wszystkich kierowców do przestrzegania ograniczeń prędkości i zwracania szczególnej uwagi tam, gdzie regulacje i zdrowy rozsądek wymagają dodatkowej ostrożności. Bezpieczeństwo na drodze jest naszym wspólnym obowiązkiem!