Bożena Piątek obejmuje stanowisko Dyrektora w ZSM-E Żywiec

Bożena Piątek obejmuje stanowisko Dyrektora w ZSM-E Żywiec

W kwietniu tego roku, uroczystości pożegnalne zorganizowane były na cześć Bogusława Wyleciała, do niedawna pełniącego funkcję Dyrektora Szkoły. Zasłużony dla oświaty Wyleciał, po wygranej w wyborach, został mianowany na stanowisko Wójta Gminy Lipowa. Jego praca na rzecz społeczności szkolnej zostanie zapamiętana i doceniana przez wiele lat.

Miejsce Bogusława Wyleciała jako dyrektora placówki oświatowej ZSM-E w Żywcu, nie pozostanie jednak puste. Decyzja podjęta przez Zarząd Powiatu Żywieckiego określiła nowego dyrektora tej szkoły. Obowiązki te zostały powierzone dotychczasowej wicedyrektor – Bożenie Piątkowi. Jest to osoba znana i szanowana w środowisku szkolnym, której kwalifikacje i doświadczenie gwarantują profesjonalne prowadzenie placówki.